SMITTEVERN MOT KORONAVIRUS 

Arena Overøye ber alle gjester, ansatte og vakter om å følge smittevernreglane:  

1) Kom hvis du er frisk og bli heime hvis du er sjuk eller er i karantene

2) Hald 1-meter avstand til andre enn dine næraste 

3) Sørg for god hand -og hostehygiene

VARMESTOVA OG SKIUTLEIGA
 1-meters regelen gjeld overalt i anlegget, og det er spesielt viktig å halde 1 meter avstand i varmestova og i skiutleiga. Sjå oppslag ved døra om kor mange som kan være inne samtidig. Vis omsyn til andre og vent tolmodig til det er din tur 
Vent ved døra til det er ledig og reingjort bord i varmestova
Vask hendene ofte, host i armkroken og hald avstand. 
Bruk handsprit 

Alle gjester vert oppmoda til å registrere seg med QR-kode for smittesporing.

Dette kan lette arbeidet for helsemyndigheitene med smittesporing dersom det skulle bli nødvendig. Følg smittevernreglane våre nøye og ha det kjekt på ski! 
 

Image by CDC