aksjemesisjon-2.jpg

Aksjeemisjon Arena Overøye AS

Bli med på eiersiden i Arena Overøye.

Bli med på et spennede eventyr mot nye høyder.

Bli med å bestemme hvordan du vil ha Arena Overøye

AKSJONÆRFORDELER:

Du får være med å bestemme strategien for Arena Overøye. Ikke bare i generalforsamling, men også i en årlig workshop der vi samler og prioriterer ideer og ønsker for eiernes og brukernes Arena Overøye.

Du får gode rabbatter på ski, klær og annet utstyr Arena Overøye selger.

Du støtter videre drift og utvikling av Arena Overøye som vil være til glede for lokalsamfunnet, hyttefolk og tilreisende

 

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page

UTVIKLINGSPOTENSIAL

Skianlegget Stordal Alpinsenter og driftsselskapet Arena Overøye har over mange år utviklet et populært produkt og et godt grunnlag for videre utvikling og vekst.

 

Reguleringsplanen og arealplanen for området viser store attraktive områder som er satt av til videre utvidelse av skianlegget. 

 

Det grønne feltet er skianlegget slik det er i dag.

 

Det blå feltet viser hva refuleringsplanen har satt av til utvidelse av skianlegget. Det gir dobbelt så mange høydemeter, 3 ganger så stort nedfartsområde og det forlenger sesongen med 2-3 måneder. 

 

Det rød feltet viser hva arealplanen har satt av til enda videre utvidelser.

 

 

VEKSTPOTENSIAL

Markedstrenden

Innovasjon Norge og destinasjonsselskapene peker på sterk vekst i årene som kommer, på opplevelsesturisme fra norske gjester, utenlandske gjester og norske bedrifter.

 

Ut i naturen - Fysisk aktivitet - Tilrettelagte opplevelser

 

Prosjekt Øvre Stordal

Arena Overøye er en av nøkkelaktørene i satsingen for å gjøre området bedre kjent og mer attraktivt. Prosjektet utvikler og arrangerer arrangement, aktiviteter og fasiliteter som gjør det svært attraktivt å besøke området og bygge sin hytte her.

 

 

Prospekt fullversjon

Prospekt lettversjon

For 1000 kr. per aksje kan Arena Overøye bli litt ditt.