Aksjonær og investormøte

Styret i Arena Overøye AS inviterer til informasjonsmøte i forbindelse med aksjeemisjon 2015.

 

Nilsgardstunet i Stordal

Tirsdag 20. oktober kl 19:00

Prospekt lettversjon

Prospekt fullversjon